Program

DRAFT PROGRAMU

I Dzień OSG - 26 września 2019

08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Oficjalne otwarcie (Sala Audytoryjna UPH)
10:30 – 12:00 SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:50 SESJA I: ENERGETYKA
Sala Audytoryjna UPH
12:30-14:00 Panel 1: Energetyka
14:10 – 15:40 Panel 2: Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze | Gospodarz panelu PGNiG Termika S.A.
15:50 – 16:50 Panel 3: Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju
12:30 – 16:50 SESJA II: GOSPODARKA
Sala 1.5C
12:30-14:00 Panel 1: Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność
14:10 – 15:40 Panel 2: Infrastruktura i transport
15:50 – 16:50 Panel 3: Samorząd lokalny
12:30 – 16:50 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
Sala 1.6C
12:30-14:00 Panel 1: Bezpieczeństwo narodowe
14:10 – 15:40 Panel 2: Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
15:50 – 16:50 Panel 3: Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne
16:50 - 17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2019
19:00 – 22:00 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2019”

II Dzień OSG - 27 września 2019

08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 14:00 - SESJA IV: ZIELONA ENERGIA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONÓW (Sala Audytoryjna UPH)
09:30 – 10:15 Otwarcie Sesji
09:30 – 13:45 Warsztaty: Indywidualne konsultacje z ekspertami (Sala 1.6C)
10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:00 Panel 1: Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE (Sala Audytoryjna UPH)
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Panel 2: Ekologiczne źródła energii w każdym domu (Sala Audytoryjna UPH)
13:45 - 14:00 ZAKOŃCZENIE OSG 2019/Lunch

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I DZIEŃ OSG – 26 WRZEŚNIA 2019
08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Oficjalne otwarcie
10:30 – 12:00 SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości
 • Polska na tle UE i świata
 • Zrównoważony rozwój kraju – kierunki i uwarunkowania
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Polska gospodarka wobec spowolnienia w Europie i na świecie – prognozy, scenariusze
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Witold Naturski – Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Paweł Woźny – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Moderator:
Iga Lis – Partner, CMS

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:50 SESJA I: ENERGETYKA
12:30 – 14:00 Panel 1: Energetyka
 • Polityka Energetyczna Państwa
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Synergie rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Energetyka jądrowa dla Polski: dostępne technologie, kluczowi gracze

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Energa S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.

Moderator:
Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

14:10 – 15:40 Panel 2: Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze
 • Nowy system wsparcia kogeneracji – oczekiwania i szanse rozwoju
 • Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – czy zbliża się schyłek kogeneracji węglowej?
 • Inwestycje w czyste powietrze – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Inwestycje w ciepłownictwie – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym
 • Ciepłownictwo, a gospodarka odpadami
 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa
 • Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Robert Grzywacz – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.; Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Moderator:
Adam Szalc – Wspólnik, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp. k.

15:50 – 16:50 Panel 3: Rozwój– inwestycje w infrastrukturę kraju
 • Stan infrastruktury energetycznej – potrzeby, szanse, zagrożenia
 • Zaburzenia płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów jako istotny element prawidłowego przebiegu wykonawstwa inwestycji
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych – znaczenie dla strategicznych sektorów
 • Obiekty o „0” zużyciu energii – nowe przepisy, nowe wyzwania, nowe technologie
 • Banki i firmy ubezpieczeniowe jako istotni partnerzy w realizacji
 • Deficyt terenów inwestycyjnych, problemy na rynku developerskim, wyższe koszty, otoczenie prawne

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE  „Energoprojekt Poznań” S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu, EIB S.A.; Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Marcin Tadeusiak – Prezes Zarządu JT S.A., Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator:
Kazimierz Krupa – Niezależny publicysta ekonomiczny, Redaktor Naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI

12:30 – 16:50 SESJA II: GOSPODARKA
12:30 – 14:00 Panel 1: Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność
 • Gospodarka 4.0 – gdzie jesteśmy po 4 latach programu
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Inwestycje w bezpieczeństwo
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
 • Rynek inwestycyjny – potrzeby, szanse, zagrożenia
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle – robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Jarosław Boguszyński – Dyrektor Biura Prezesa, UOKiK; Maciej Bombol – Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny BELSE Sp z o.o.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Lechosław Rojewski – Wiceprezes ds. Finansowych,  Węglokoks S.A.; Jacek Srokowski – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, JSW Innowacje S.A.; Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:
Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

14:10 – 15:40 Panel 2: Infrastruktura i transport
 • Centralny Port Komunikacyjny – rozwiązanie dla gospodarki i logistyki kraju czy projekt wizjonerski?
 • Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne w strategii PKP
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Znaczeniu infrastruktury portowej dla rozwoju polskiej gospodarki
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych a realia rynku

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Wojciech Jurkiewicz – Dyrektor Zarządzający, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.; Jarosław Lubowicki – Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Mobility Sp. z o.o.; Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, Exito Broker; Grzegorz Modrykamień – Kierownik działu Rozwoju Projektów; prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Michał Witkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Standardów Lotniczych, Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Moderator:
prof. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15:50 – 16:50 Panel 3: Samorząd lokalny
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Gdzie szukać alternatyw.
 • Smog – problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów.
 • Współpraca biznesu i samorządu – możliwa czy niezbędna?
 • Miasta za pięćdziesiąt lat
 • Fundusz Dróg Samorządowych. Czy inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju gmin i powiatów?
 • Skuteczność samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu
 • Reforma śmieciowa

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego; Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Gminy Międzychód; Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa; Maciej Jeziorski – Dyrektor Segmentu Public CEE, Signify Poland Sp. z o.o.; Łukasz Kulik – Prezydent Miasta Ostrołęki; Michał Lachowicz – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Anna Laskowska – Burmistrz Miasta Łaskarzew; Mirosław Maliszewski – Prezes Zarządu, Związek Sadowników RP.

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

12:30 – 16:50 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
12:30 – 14:00 Panel 1: Bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – fundamentalne znaczenie dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Polska na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
 • Gospodarka cyfrowa w dobie RODO
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
  i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security)
 • Jak świat korzysta z sektora kosmicznego – Polska Strategia Kosmiczna
 • Miejsce WOT w zaktualizowanej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Juliusz Brzostek – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Tadeusza Buka; Julia Hetlof – Attorney at Law, USANATO Liason; Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A.; dr Łukasz Kister – Ekspert ds. (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL.; Agata Kołodziejczyk – Dyrektor Projektów Naukowych, Analog Astronaut Training Center; Leon Komornicki – Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Jacek Kosiorek – Wiceprezes Zarządu, PIRC; Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Moderator:
płk dr Piotr Potejko – Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o. o.

14:10 – 15:40 Panel 2: Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa: gaz, węgiel, ropa, atom
 • Infrastruktura przesyłowa: docelowy model, szanse, zagrożenia
 • Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako element współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną
 • Innowacyjność oraz aktywność badawczo- rozwojowa w energetyce
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne
 • Zmiany w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu; Węglokoks S.A.; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Maciej Woźniak– Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Marian Żołyniak – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Moderator:
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, Ekspert ds. Energetyki.

15:50 – 16:50 Panel 3: Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne
 • Rynek energii odnawialnej w Polityce Energetycznej Państwa
 • Adaptacja do zmian klimatu. Wyzwanie na najbliższe dziesięciolecia.
 • Niska emisja, wysoki priorytet. Jak ograniczyć niską emisję w polskich miastach?
 • Terroryzm jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego. Czy jesteśmy na nie przygotowani?
 • Gospodarka odpadami – podstawowe wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Zrównoważony rozwój w strategiach firm – odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych
 • E-mobility w Polsce – bilans
 • Zeroemisyjna gospodarka – scenariusze rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem strategii ochrony środowiska
 • Odpady, opakowania zwrotne – presja społeczna a przemysł
 • Smog – problem trudniejszy niż się spodziewano
 • Wkład fotowoltaiki w OZE

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Michał Dąbrowski – Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Gospodarki Odpadami; Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Obajtek – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Bioeko Grupa TAURON; dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Karol Wójcik– Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Przedstawiciel TAURON Polska Energia S.A.; Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Moderator:
Piotr Stępiński – Redaktor, BiznesAlert.pl

16:50 – 17:00 Zakończenie pierwszego dnia OSG 2019
19:00 - 22:00 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2019”
II DZIEŃ OSG – 27 WRZEŚNIA 2019
08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 14:00 SESJA IV: ZIELONA ENERGIA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONÓW
09:30 – 10:15 Otwarcie Sesji

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

09:30 – 13:45 Warsztaty: Indywidualne konsultacje z ekspertami

Sesji towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówione zostaną możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnień związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza.
Wzorem roku ubiegłego, dla gości odwiedzających Szczyt dostępne będzie także stoisko wystawiennicze, na którym przedstawiciele Ministerstwa Energii i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą udzielali porad z zakresu gospodarowania energią.

10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:00 Panel 1: Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE

Pokaz filmu: Rozwój inteligentnych sieci energetycznych w Polsce

Wprowadzenie do panelu:
Jarosław Orliński
– Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Prezentacja dotycząca nowej perspektywy finansowej UE

W debacie wezmą udział:

dr hab. Inż. Dariusz Baczyński – Prodziekan, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.
Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.
Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii
Wiesław Jasiński –  Zastępca Prezesa Zarządu, Energa-Operator S.A.
Marcin Szczudło
– Wiceprezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator: dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Panel 2: Ekologiczne źródła energii w każdym domu

Wprowadzenie do panelu: Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW

Pokaz filmu: Projekt Doradztwa Energetycznego

Dyskusja: Program „Mój Prąd” i możliwości wytwarzania energii przez prosumentów, nowelizacja ustawy o OZE, doradztwo energetyczne.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza
Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
Urszula Zając – Dyrektor Departamentu Energii, NFOŚiGW
Jarosław Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW

Moderator: dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

prog skra
13:45 - 14:00 ZAKOŃCZENIE OSG 2019 / Lunch

* W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego