Galeria

Oficjalne otwarcie Szczytu

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a także Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, którzy w swoich przemówieniach zwracali uwagę na konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Wyrazili przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2018, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister Energii odczytał także list do uczestników od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zaś senator Waldemar Kraska odczytał list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Sesja Plenarna „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka - Samorząd” | Partner Energetyczny: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W debacie wzięli udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Jadwiga Emilewicz –  Minister Przedsiębiorczości i Technologii; Mariusz  Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Moderator: Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP S.A.

SESJA I - ENERGETYKA

Panel 1 - Energetyka

W debacie wzięli udział: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, „Polimex-Mostostal” S.A.; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Alicja Barbara Klimiuk – p. o. Prezesa Zarządu, ENERGA S.A.; Zbigniew Kozłowski – Of Counsel, K&L Gates Jamka sp. k.; Mariusz Samordak – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz Tarwacki – Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Analiz Sieciowych, Departament Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Moderator: Oskar Waluśkiewicz – Counsel, K&L Gates Jamka sp. k.

Panel 2 - Ciepło systemowe – program „Czyste Powietrze” | Główny Partner Panelu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Partner Panelu: PGNiG Termika S.A.

W debacie wzięli udział: Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Karol Tchórzewski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Moderatorzy: dr Jerzy Baehr – Radca Prawny i Partner Zarządzający, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. oraz Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny i Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Panel 3 - Elektromobilność | Partner Energetyczny: TAURON Polska Energia S.A.

W debacie wzięli udział: Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.; Szymon Byliński – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dariusz Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Obrót S.A.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Artur Kalicki – Kierownik Zespołu ds. Elektromobilności, Magenta Grupa TAURON; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o.; Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Moderator: Filip Opoka – Radca Prawny, Partner w Kancelarii NGL Wiater sp. k.

SESJA II: GOSPODARKA

Panel 1 - Gospodarka 4.0

W debacie wzięli udział: Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.; Michał Chwieduk – Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Aleksandra Fraś-Zdeb – Airly Sp. z o.o.; Honorata Kępowicz-Olszówka – Kierownik Referatu, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach; Robert Piłka – Pełnomocnik Zarządu, Przewozy  Regionalne Sp. z o.o.; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Moderatorzy: dr Jerzy Baehr – Radca Prawny i Partner Zarządzający, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. oraz Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny i Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Panel 2 - Infrastruktura i transport

W debacie wzięli udział:

Część I:
Łukasz Bryła – Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego; Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Arkadiusz Gmurzyński – Dyrektor Departamentu Lotnisk, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Sektora Transportu i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Wróbel – Ekspert Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Część II: Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Łukasz Marcinkiewicz – Dyrektor Zarządzający LH Engineering, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge; Tomasz Prejs –  Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Moderator: prof. Halina Brdulak –  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Panel 3 - Samorząd lokalny

W debacie wzięli udział: Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego; Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy; Piotr Pokropek – Dyrektor Regionu Mazowieckiego, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód; Ewa Wolniewicz-Warska – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.; Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO

Panel 1 - Bezpieczeństwo narodowe

W debacie wzięli udział: dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Julia Anna Hetlof – Attorney At Law, USANATO BDE LIAISON; dr Łukasz Kister – Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa, Information Security Service; Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technologii, NASK S.A.; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Tomasz Soczyński – Dyrektor Zespołu Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Moderator: dr Krzysztof Wiater – Radca Prawny, Partner Zarządzający, NGL Wiater sp. k.

Panel 2 - Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe

W debacie wzięli udział: Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.; Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych; PGNiG Termika S.A.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Moderator: Maciej Wesołowski – Radca Prawny, Partner w Kancelarii NGL Wiater sp. k.

Panel 3 - Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego

W debacie wzięli udział: Witold Boguta – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Wiktor Szmulewicz – Prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych; Joanna Tumińska – Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; Jerzy Wierzbicki – Prezes, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Moderator: Jakub Olipra – Ekonomista Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”

Laureataci tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”:

 • Jadwiga Emilewicz,  Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Elżbieta Rafalska,  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w imieniu Pani Minister nagrodę odebrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 • Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska
 • Marian Banaś, Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (w imieniu Pana Ministra nagrodę odebrał Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej)
 • Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (nagrodę dla Banku odebrał Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.)
 • Stadler Polska Sp. z o.o. (nagrodę dla Spółki odebrał Tomasz Prejs, Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.)

Specjalne wyróżnienie “Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” otrzymał Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

SESJA IV: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W DZIAŁANIACH NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Sesję oficjalnie zainaugurowali:

 • Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
 • Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
 • Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce

Panel 1 - Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania

Wystąpienia wprowadzające:

 • Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii (tytuł wystąpienia: Dobre doświadczenia w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie obniżenia emisyjności gospodarki)
 • Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW (tytuł wystąpienia: Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020);
 • Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (tytuł wystąpienia: Działania na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z przedstawieniem koncepcji na nową perspektywę finansową).
 • Anna Trudzik, Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (prezentacja projektu Doradztwa Energetycznego wraz z przedstawieniem Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, którzy skorzystali ze wsparcia)

Dyskusja: Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; dr inż. Jarosław Bigorajski – Ekolog, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Paweł Okoński – Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A. Joanna Smolik – Dyrektor Biura Strukturyzacji i Finansowania, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Panel 2 - Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej

Wstęp do panelu: Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii.

Występienia: Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Marzena Skąpska, Zastępca Dyrektora, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Sylwia Koch–Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Urszula Zając – Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Daniel Raczkiewicz – IEN Energy; Jacek Szymczak – Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.